2010-06-04 - SUBZERO Downtown San Jose Shenanigans - andresphotos